Verosuunnittelu minimoi kaksinkertaisen veron


Yrityksien tulisi pyrkiä pitkäjänteiseen liiketoiminnan suunnitteluun, jota verotus on tärkeä osa. Liian moni mikroyrittäjä laiminlyö ne pienetkin mahdollisuudet verosuunnitteluun ja yleinen lähestymistapa verotukseen onkin, että verot on minimoitava. Pitkään jatkunut verojen minimointi kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi yrityksen myyntiarvoon negatiivisesti.

Osakeyhtiön ja omistajayrittäjien välinen verosuunnittelu on tärkeää kahdenkertaisen eli päällekkäisen verotuksen minimoimiseksi, joskaan sitä ei voida kokonaan poistaa.

Mikro- ja PK-yritysten verosuunnittelu on jaettu pääsääntöisesti kolmeen osioon:

1. Verosuunnittelu tilikauden aikana
2. Verosuunnittelu tilinpäätöksen aikana
3. Erikoistilanteet (yrityksen myynti, yrityksen osto, sukupolvenvaihdokset, SVOP-rahastot, omien osakkeiden ostot, etc.)

Tilikauden aikainen verosuunnittelua voi esimerkiksi olla nettovarallisuuden kasvattaminen, jonka perimmäinen syy on lisääntyvä voitonjako osinkoina.

Tilitoimistomme laskee ja suunnittelee yrityskohtaisen yrityksen/omistajayrittäjien tulojen jaon. Pyrimme löytämään ratkaisut ja laskentakaavat, joiden avulla minimoimme kaksinkertaisen veron ja omistajayrittäjen
kokonaisveroaste ei nouse ansiotuloverotusta korkeammaksi.

''Terve tulos, terve yritys!''

Liikevoitto on iloinen asia, koska se edustaa tervettä ja tuottavaa yritystä.

Verosuunnittelu tarkoittaa yhtiön varojen hallintaa

Verosuunnittelu nähdään usein negatiivisessa valossa ja yhdistetään monesti veronkiertoon. Todellisuudessa nämä kaksi eivät liity toisiinsa millään tavoin. Verosuunnittelu on pitkäjänteistä toimintaa, jolla pyritään minimoimaan yrityksen kahdenkertaiset eli päällekkäiset verot.

Räätälöityä palvelua

Suunnittelemme ja laskemme yrityskohtaisesti tulojen jaon yrityksen ja omistajayrittäjien kesken tavalla, joka minimoi kaksinkertaiset verot, ja pitää huolen siitä, ettei omistajayrittäjen kokonaisveroaste nouse ansiotuloverotusta korkeammaksi.