Mörkö nimeltä verosuunnittelu

Kiitos median, verosuunnittelu nähdään yhteiskunnassamme hyvin negatiivisena asiana ja yhdistetään usein veronkiertoon. Todellisuudessa verosuunnittelu on kaikkea muuta kuin veronkiertoa. Veronkierto on laitonta toimintaa, kun taas verosuunnittelulla tarkoitetaan yhtiön varojen hallintaa.

Osakeyhtiölaki säätää, että osakeyhtiön pääasiallisiin tehtäviin kuuluu voiton tuottaminen. Täten on myös luonnollista, että yritysjohto kiinnittää huomiota yrityksen verotuksellisiin aspekteihin.

Ensinnäkin on tärkeätä muistaa, että nykyinen verojärjestelmä Suomessa on hyvin tiukka, eikä verotus mahdollista PK-yrityksille monimutkaisia, kansainvälisiä tilisiirtoja emoyrityksen ja tytäryhtiön välillä.

Mikro- ja PK-yrityksien verosuunnittelu on pääasiallisesti jaettu kolmeen eri osioon:

 1. Verosuunnittelu tilikauden aikana
 2. Verosuunnittelu tilinpäätöksen aikana
 3. Erikoistilanteet:
  – Yrityksen myynti
  – Yrityksen osto
  – Sukupolvenvaihdokset
  – SVOP-rahastot
  – Omien osakkeiden ostot, etc.

Liian moni mikroyrittäjä laiminlyö ne pienetkin mahdollisuudet verosuunnitteluun. Yleinen lähestymistapa verotukseen onkin ”verot on minimoitava”-tyylinen. Yrityksien tulisi pyrkiä pitkäjänteisempään liiketoiminnan suunnitteluun, jota verotus on tärkeä osa.

Mikäli viimeiset viisi vuotta osakkaat ovat pyrkineet minimoimaan verotettavan tulon, yrityksen myyntihetkellä yrityksen arvo on yleisesti huomattavasti alhaisempi, kuin mitä osakkaat olivat ajatelleet. Tähän väliin voisi iskeä fraasin ”Terve tulos, terve yritys!” Tällä tarkoitan sitä, että liikevoitto edustaa tervettä ja tuottavaa yritystä. Yrittäjien pitäisi olla iloisia suuremmasta liikevoitosta.

Tilikauden aikaista verosuunnittelua voi mm. olla nettovarallisuuden kasvattaminen, jonka perimmäinen syy on lisääntyvä voitonjako osinkoina. Osakeyhtiön ja omistajayrittäjien välinen verosuunnittelu on tärkeää kahdenkertaisen verotuksen minimoimiseksi, joskaan sitä ei voida kokonaan poistaa.

Varsin usein, mikroyrittäjän järkevin vaihtoehto on maksaa itselleen tulos ulos palkkana, koska kokonaisverotus on täten kuitenkin alhaisempi kuin nettovarallisuuden kautta ansaittu osinko. PK-yrityksissä, joissa on pystytty kasvattamaan nettovarallisuutta, verosuunnittelun rooli lisääntyy.

Tilitoimistomme laskee ja suunnittelee yrityskohtaisen yrityksen/omistajayrittäjien tulojen jaon. Pyrimme löytämään ratkaisut ja laskentakaavat, joiden avulla minimoimme kaksinkertaisen veron ja huolehdimme, ettei omistajayrittäjen kokonaisveroaste nouse ansiotuloverotusta korkeammaksi.

Tutustu verosuunnittelupalveluihimme täältä!